اولیـن گـزارش جامـع سئـو در ایــران

تصمیم گرفتیم تا برای اولین بار، گزارشی از وضعیت سئو در ایران تهیه کنیم تا فعالان حوزه سئو دیدگاهی در این زمینه به دست آورند و کسانی که تازه می‌خواهند وارد این حوزه شوند، مسیر پیش‌روی خود را با دید بهتری آغاز کنند.

برای تهیه این گزارش، 462 نفر از فعالان حوزه سئو با پر کردن پرسشنامه به ما کمک کردند تا در مورد مباحثی مثل حقوق و دستمزد، بودجه‌بندی خدمات سئو، فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

در این گزارش به چه نکاتی اشاره شده است؟

حقوق و دستمزد

در این بخش به رابطه عنوان شغلی و درآمد، رابطه سابقه کاری بر درآمد، درآمد ماهیانه به تفکیک شهر و آینده شغل سئو اشاره شده است.

کسب‌وکارها و کارفرمایان

در این بخش به انتظارات کارفرمایان، چالش‌های بین کارفرماها و متخصصین سئو و جملات پرتکرار کارفرمایان اشاره شده است.

بودجه بندی خدمات سئو

در این بخش به معیارهای افزایش عملکرد، هزینه‌برترین و زمان‌برترین خدمات سئو اشاره شده است.

تهدیدها و چالش‌ها

در این بخش به چالش‌های فعالان سئو در این حوزه و تهدیدات سئو از دید متخصصان این حوزه اشاره شده است.

فرصت‌های پیش‌رو

در این بخش به فرصت‌های آینده سئو و تاثیرگذارترین فاکتور رتبه‌بندی در سالی که گذشت، اشاره شده است.