نقشه راه یادگیری سئو از مبتدی تا پیشرفته | تریبون

نقشه راه یادگیری سئو

چه در زمینه سئو کاملاً تازه کار باشید و چه بخواهید استراتژی های پیشرفته را یاد بگیرید، اینجا مرجع شما برای یادگیری دانش سئو است.

سئـوی مبتـدی

آنچه می‌آموزید

اگر در ابتدای یادگیری سئو هستید، پیشنهاد میکنیم موارد روبه‌رو را به ترتیب مطالعه کنید تا دید کلی و خوبی نسبت به سئو داشته باشید. 

استـراتژی‌ھــای مرتبط بـا کـی‌ورد ری‌سرچ

آنچه می‌آموزید

در این بخش می‌آموزید که چگونه کلمات کلیدی را که مخاطبان شمــا در گوگــل، یوتیــوب و سـایــر موتـورهــای جستجوی محبوب جستجو می کنند، پیدا کنید و از آن‌ها به بهترین نحو برای کیورد ریسرچ استفاده کنید.

استراتژی‌ھـای تولید محتوا

آنچه می‌آموزید

یــاد بگیریــد کــه چگونـه محتـوای خـود را مـانند حرفه‌ای‌هـا بهینـه کنید. دقیقاً ببینید کـه چگونـه سئوی داخلی سایت خود را بهینه کنید.

سئوی فنی (تکنیکال سئو)

آنچه می‌آموزید

در این بخش با مواردی که به کرالرهای گوگل کمک میکنند تا راحتتر در سایت خزش کنند آشنا خواهید شد. 

تجربه کاربری در سئو

آنچه می‌آموزید

در این بخش در مورد اهمیت تجربه کاربری و المان‌های تاثیرگذار مرتبط با آن می‌آموزید.