امسال با هم عیدی بدیم

امسال با همکاری مجتمع نیکوکاری رعد تصمیم گرفتیم تا کنار شما کاری کنیم که در نزدیکی سال نو، دلی را شاد کنیم و کمکی باشیم در جهت محقق ساختن رویاهای همنوعان کم توان جسمی مان با همکاری مجتمع نیکوکاری رعد، دوره ای با هدف آموزش تجربه محور با عنوان تولید محتوا سئو محور برگزار کردیم.

دوره اول

در حال برگزاری

روناک شاکری

کارشناس سئو تریبون

ابراهیم چهاردولی

سرگروه محتوا فلایتیو

30 ساعت آموزشی

17 نفر

این راه ادامه دارد...

مدرسان

30 ساعت آموزشی

17 نفر

این راه ادامه دارد…

دراین مسیر همراه ما باشید