اولین گزارش جامع روابط عمومی در ایران منتشر شد

با همراهی ۲۵۹ فعال روابط عمومی و ۱۲۱ فعال رسانه‌، اولین گزارش جامع از وضعیت روابط عمومی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد. در این گزارش، به وضعیت درآمد، جایگاه و چالش‌های فعالان حوزه روابط عمومی پرداخته شده است.