تولد سه‌سالگی تریبون - تریبون

🎉«داستان هم‌مسیری» سال 1400 تریبون منتشر شد🎉

ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ۳ سالگی ﺗﺮﯾﺒﻮن 

ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!

۷ – ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

امسال هم کنار ما باشید و جشن تولد تریبون را دست خالی ترک نکنید.

تو تولد امسال هم تخفیف داریم هم مسابقه!

تخفیف‌های جذاب تریبون را می‌توانید در پنل مشاهده کنید.

همچنین مسابقه‌ای پیش روی شماست. در این مسابقه باید به سوالات در ۵ مرحله پاسخ دهید.

قوانین مسابقه:

جوایز مسابقه:

دیر رسیدی بازی تموم شد! امیدواریم در جشن‌های بعدی ببینیمت!