بررسی مشکلات حقوقی قراردادهای سئو

ورکشاپ حضوری با عادل طالبی در نمایشگاه الکامپ

در این ورکشاپ، عادل طالبی از تجربیاتی که در زمینه قراردادهای بین کارفرما و فریلنسرهای سئو دارد، خواهد گفت.
همچنین راهکارهای قانونی برای جلوگیری از بروز مشکلات رایج بین کارفرماها و تیم‌های فریلنسر سئو را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

از بین تمام کسانی که در این ورکشاپ ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند نیز به قید قرعه شارژ یک میلیون تومانی پنل تریبون هدیه داده می‌شود.