اقدامات قبل از انتشار رپورتاژ آگهی

در این کتاب چه می‌آموزید؟

داشتن محتوای باکیفیت مهمترین نکته است.

بهینه‌سازی تصاویر را نباید دست کم گرفــت.

یک استراتژی مناسب برای لینک‌سازی داخلی خود داشته باشید.

سرعت را فراموش نکنید!