در این کتاب چه می‌آموزید؟

با انواع کلمه کلیدی آشنا می‌شوید.

از اهمیت کیورد ریسرچ مطلع خواهی شد.

مراحل کلی تحقیق کلمه کلیدی را یاد می‌گیرید.

ابزارهای مناسب برای تحقیق کلمات کلیدی را می‌شناسید.